In het najaar starten we weer een nieuw passieproject. Op de lessenaar komt dan het mooi koorwerk van de Engelse Romantische componist John Stainer te staan: The Crucifixion. In 2014 hebben we dit al eens met volledig orkest uitgevoerd maar ook de originele versie met orgel.

U kunt zich nu al aanmelden voor dit project. Op zaterdagavond 28 maart 2020 gaan we The Crucifixion uitvoeren volgens de originele compositie. Een tweede uitvoering op dinsdagavond 7 april is zo goed als zeker. Solisten zijn Paul den Otter, tenor en Noël Casteleyn, bas. De orgelbegeleiding is door Ton Jansens. De algehele muzikale leiding blijft als vanouds in handen van Dieneke Bicknese – de Rhoter.

Voor €110 (exclusief €8,50 voor het partituur) bieden wij u een half jaar lang, vanaf 30 september, op maandags een fijne serieuze zangavond en twee mooie concerten voor een volle zaal. De sfeer is bij ons, zo krijgen we vaak te horen, heel prima en fijn. Dat komt ongetwijfeld mede doordat we ernaar streven om de kwaliteit van het eindproduct hoog te houden. Dat geldt dus ook voor elke repetitie. Voor nieuwe deelnemers geldt dan ook een kort intakegesprekje met mogelijk een stemtest. Dit om teleurstelling wederzijds te voorkómen. Ook bij twijfel over uw stem kunt u vrijblijvend advies krijgen van onze dirigent.

Inschrijving kan door het overmaken van €10 op rekeningnummer NL44RABO 0145.5724.98 tnv Projectkoor Etten-Leur. Meldt erbij: Passie 2020. Wie inschrijft moet dus rekening houden met 2 uitvoeringen. Dit project slaagt alleen als we beide keren op het volledige koor kunnen rekenen.

In juli volgt de uiteindelijke beslissing over het doorgaan van dit project en betaalt u de rest, waarmee uw inschrijving definitief wordt. Omdat deze beslissing mede afhangt van het financieel welslagen van dit project, kan na uw definitieve aanmelding geen restitutie van uw deelnamegeld meer plaatsvinden. Mocht echter door ons beslist worden dat het project niet kan doorgaan, dan krijgt u uw inschrijf-/deelnamegeld terug.

Wie zich voor het eerst bij ons aanmeldt, en waarvan we dus geen contactgegevens hebben, verzoeken we om contact met ons op te nemen via email projectkoorettenleur@gmail.com, of via telefoon 076-5034232.