In het afgelopen najaar zijn we voor de elfde keer met een passieproject gestart. Op 6 april werd de Lukaspassion uitgevoerd, die aan J.S. Bach wordt toegeschreven (BWV 246), maar dat staat ter discussie. Hij zelf heeft de Lukaspassion wel zeker enkele keren uitgevoerd, dus zijn hand is er aan geweest. Veel belangrijker is natuurlijk of we ervan gaan genieten. De Lukaspassion duurt minder lang dan de Mattheuspassion en heeft meer koorwerk. Er zitten ook bij deze passion juweeltjes tussen. Over de uitvoering kregen we van publiek en deelnemers veel complimenten.